Wstrzymano sprzedaż popularnego leku przeciwbólowego. Pilna decyzja GIF

2024-07-11 8:46

Główny Inspektor Farmaceutyczny 10 lipca wydał decyzję, której nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymano obrót jednego rodzaju Paracetamolu, który można podawać już dzieciom od 3. miesiąca życia. Zalecenia obejmują cały kraj.

Wstrzymano sprzedaż popularnego leku przeciwbólowego. Pilna decyzja GIF

i

Autor: Fot. Getty Images

W Rejestrze Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego pojawił się komunikat, z którego wynika, że w całej Polsce wstrzymano sprzedaż Paracetamolu Aflofarm (Paracetamolum) zawiesina doustna, 120 mg/5 ml. Informacja dotyczy wszystkich partii leku.

Kiedy z gorączką u dziecka iść do lekarza?

Paracetamol wstrzymany. Wpływały ważne zgłoszenia

W najbliższym czasie na terenie całego kraju będzie problem z zakupem leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego w formie zawiesiny. Chodzi o Paracetamol Aflofarm (Paracetamolum) zawiesina doustna, 120 mg/5 ml, 1 butelka 100 ml. GTIN 05909991076115. 

Zakres serii: 04AF0622, 01AF1122, 01AF1022, 02AF1022, 01AF0222. Podmiotem odpowiedzialnym jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 2.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że powodem były napływające zgłoszenia dotyczące problemu z uzyskaniem jednorodnej zawiesiny. Informowano również o gromadzeniu się osadu na dnie butelki, pomimo wielokrotnego wstrząsania.

W drodze postępowania wyjaśniającego GIF przeprowadził inspekcję, w trakcie której dokonano test rozproszenia osadów. Wyniki wykazały rozbieżności, część z nich trwała do 20 sekund a część minutę i 40 sekund. Wykonano także dodatkowe badanie z użyciem pipety. Po 15 sekundach wstrząsania pobrano lek z butelki, a wynik wykazał wartość poza specyfikacją w zakresie średniej zawartości paracetamolu oraz obecność osadu.

Co grozi po zażyciu wadliwego leku i co dalej?

W związku z podejrzeniem wady jakościowej Paracetamol w formie zawiesiny został wstrzymany w obrocie. Jak wskazuje GIF, wykonano także kolejne testy, które potwierdziły, że w danym leku występuje inne stężenie paracetamolu w poszczególnych dawkach. To oznacza, że nabierając zawiesinę z butelki, a następnie podając ją niemowlakowi, dziecku, czy osobie dorosłej może dojść do błędu w dawkowaniu. 

- Ustalono, że dopiero po 30 sekundach wytrząsania badana próbka produktu wykazuje odpowiednią zawartość paracetamolu, spełniającą wymagania jakościowe, mimo obecnego osadu na dnie butelki, natomiast czas wytrząsania około 2 minut pozwala na uzyskanie jednolitego produktu, w którym nie obserwowano osadu - wskazuje GIF.

W wyniku pozyskanych informacji producent oznajmił, że wystąpi do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o umieszczenie zmiany dotyczącej czasu wstrząsania zawiesiny do dwóch minut.

GIF wskazuje, że decyzja ma charakter zabezpieczający, dlatego produkt jest chwilowo wstrzymany w sprzedaży. W pouczeniu zaznaczono, że od decyzji nie służy odwołanie. Niemniej w ciągu 14 dni od doręczenia dokumentu strona może zwrócić się do GIF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, stąd możliwe, że niebawem sytuacja ulegnie zmianie.