2 tys. złotych bez kryteriów dochodowych. Ten zasiłek może dostać każdy

2024-07-11 10:34

Zasiłki celowe to forma wsparcia przeznaczonego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. A zatem pieniądze można wydać na jedzenie, leki, opał czy odzież. Obowiązują jednak określone kryteria dochodowe. Najnowszy projekt przewiduje odstępstwo od tej reguły w pewnych okolicznościach

2 tys. złotych bez kryteriów dochodowych. Ten zasiłek może dostać każdy

i

Autor: Fot. Getty Images

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło projekt nowelizacji ustawy w sprawie zasiłku pogrzebowego, w których pochylono się także nad szczegółowym zagadnieniem kwestii zasiłku celowego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej. Nowe rozwiązanie skierowane jest do wielu ludzi, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie pokryć kosztów pogrzebu.

Nowa ustawa o cmentarzach i pochówkach. Cyfrowa karta zgonu, baza grobów i koroner. Niezapomniani

Zasiłek celowy na koszty pogrzebu. 2 tysiące złotych dla każdego?

Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad nowym projektem dotyczącym m.in. kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Okazuje się, że zmiany obejmą nie tylko powszechnie znany zasiłek pogrzebowy, ale także zasiłek celowy. Z tego drugiego może skorzystać niemal każdy, ponieważ nie będzie limitu dochodowego.

W treści uzasadnienia wspomnianego projektu widnieje zapis, że kwota 2 tysięcy złotych będzie wypłacana osobom, które z własnych środków pokryły koszty pogrzebu, ponieważ zmarłej osobie nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy.

Kolejną przesłanką do ubiegania się o wypłacenie zasiłku celowego będzie sytuacja, kiedy osoba, która zapłaciła za pogrzeb, jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła nadzwyczajne i trudne do przewidzenia koszty, których nie dało się pokryć z samego zasiłku pogrzebowego.

W tym drugim przypadku chodzi m.in. o konieczność sprowadzenia zwłok zza granicy lub innego odległego miejsca, albo długiego okresu przechowywania zwłok w chłodni, co jak wiemy, także wiąże się ze sporym wydatkiem.

Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, a zatem każdy może ubiegać się o przyznanie środków. Warto jednak wspomnieć, że ich ostateczna wysokość zależy od uznania administracyjnego. Oznacza to, że maksymalna kwota będzie wynosić 2 tys. złotych, natomiast można otrzymać także mniej pieniędzy.

Przepisy wejdą w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komu należy się zasiłek celowy i ile wynosi? 

W pozostałych przypadkach, kiedy nie mówimy o kosztach związanych z pogrzebem, zasiłek celowy podlega określonym kryteriom. Jak już wspominaliśmy, świadczenie ma na celu zapewnienie środków finansowych przeznaczonych do zaspokojenia podstawowych potrzeb takich jak:

  • jedzenie,
  • ubrania,
  • leki,
  • opał,
  • przedmioty codziennego użytku,
  • drobne remonty.

Niemniej nie każdy może ubiegać się o materialną pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu liczą się przede wszystkim kryteria dochodowe. Próg jest zmieniany ustawowo co 3 lata. Obecnie dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 776 zł. Natomiast w przypadku rodziny dochód na osobę nie może być wyższy niż 600 zł. 

Rząd jednak planuje podwyżki od 2025 roku. Progi mają zwiększyć się odpowiednio dla osoby samotnej 1010 zł, a na członka rodziny 823 zł. Zaznaczamy, że ustawa nie reguluje wysokości zasiłku. Kwota każdorazowo ustalana jest indywidualnie, a pod uwagę brana jest sytuacja wnioskującego oraz możliwości placówki wypłacającej środki.